Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán
Ngân hàng vietcombank - Chi nhánh Hà nội
Tên tài khoản : Chu Tiến Hải
Số tài khoản : 00210003848077